VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 2.pololetí

DOMŮ

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI


Ve 2.pololetí OTEVÍRÁME VÍCE KROUŽKŮ!!


AlFi, z.s. nabízí volnočasové aktivity pro děti s autismem, vývojovou dysfázií či jinou narušenou komunikační schopností, s logopedickými obtížemi, pro děti, které obtížně navazují kontakty.


Od února 2020 nabízíme následující kroužky:


DRAMATICKÝ KORUŽEK – hravou formou, přehráváním sociálních situací, scének z běžného života si děti osvojují sociální dovednosti, vhodné reakce, učí se porozumět emocím svým i ostatních, spousta prostoru bude také na povídání a společné hry. Kroužek je určen pro děti verbální s VFA, AS, VD, ADHD, s LOGO obtížemi, děti introvertní ve věku 7-12 let.Čtvrtek 1x za 14 dní 1,5 hod


POŠKOLÁKOV – základem je hra, zábava a spolupráce, cílem je rozvoj jemné, hrubé motoriky a grafomotoriky, práce dětí ve skupině, posílení sociálních dovedností a také vědomostí. Při aktivitách využíváme interaktivní přístroj 4IMAGE, ALBI tužku, četné výukové softwary. Kroužek je vhodný pro děti ve věku 5-14 let. Skupiny jsou vytvářeny tak, aby k sobě měly děti věkově blízko.Každé pondělí, Každé úterý 50 min


MUZIKOHRANÍ – rytmizace, podpora vokalizace, mluvní apetence,  zklidnění, vnímání sebe sama a také spolupráce, radost z hudby a pohybu. Kroužek je realizován ve 2 skupinách: pro děti verbální a pro děti neverbální ve věku 5-14 let. Skupiny jsou vytvářeny tak, aby k sobě měly děti blízko věkem chronologickým i mentálním.Každé pondělí 50 min


MALÝ MASTERCHEF – kuchyňské práce od přípravy  ingrediencí až k přípravě samotného pokrmu, orientace v pracovním postupu, k tomu rozvoj jemné motoriky i čtenářské gramotnosti, to vše nabízí kroužek MALÝ MASTERCHEF. Kroužek je určen pro děti ve věku  6 – 14 let. Skupiny jsou vytvářeny tak, aby k sobě měly děti věkově blízko.Čtvrtek 1x za 14 dní 1,5 hod


ČIPERKOVÉ – aktivita určená pro rodiče s dětmi ve věku 2 – 5 let s PAS nebo podezřením na PAS. Cílem je předávat v praxi rodičům informace a zároveň pomoci jim nabývat nové dovednosti v přístupu k jejich dětem. Aktivita pomůže rodičům porozumět více svému dítěti a rozvíjet společnou interakci.Každé úterý dopoledne 1 hod


Místo konání: DC AlFi, Brandlova 6, Moravská Ostrava a Přívoz


kontakt: info@alfi-ostrava.cz


 

Neváhejte nás kontaktovat
+420 603 337 641
info@alfi-ostrava.czMoravskoslezský krajOSTRAVA !!!GIVTADRAAVAST